Hoe verloopt de beoordeling?

Het Adviescollege op uw eigen eiland beoordeelt uw aanvraag. Dat doen zij aan de hand van de criteria van de Samenwerkende Fondsen.

Het Adviescollege kan u om extra informatie of toelichting vragen en u helpen om uw aanvraag compleet te maken. Vervolgens brengt het Adviescollege een advies uit aan de Samenwerkende Fondsen. Daarin staat onder andere welke financiële bijdrage het Adviescollege adviseert voor uw project.

Nederlandse fondsen

De Nederlandse fondsen nemen een definitief besluit over uw aanvraag. Van hen ontvangt u een beslissingsbrief met daarin een toekenning of een afwijzing. De Samenwerkende Fondsen zorgen sámen voor de uiteindelijke financiering.

Duur van het proces

Het totale proces vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd, kan zo’n 4 tot 6 maanden duren. Houdt u hier rekening mee bij de planning van uw project.
Heeft u een project dat voldoet aan de criteria? Dien dan een aanvraag in.  

Voorlichting en begeleiding

Over het aantal mensen met HIV of Aids op Saba is maar weinig bekend. De schatting van 0,6% van de bevolking uit 2007 wordt gezien als zware onderschatting.