Hoe doet u een aanvraag?

Wilt u geld aanvragen voor een project? Daarvoor kunt u op ieder eiland terecht op één centraal punt: het Adviescollege of de lokale adviseur. Dat bespaart u veel moeite en tijd!

Aanvraagformulier

Om een aanvraag te doen, moet u gebruik maken van ons aanvraagformulier.

Heeft u het aanvraagformulier ingevuld, stuur het dan op aan het Adviescollege op uw eiland. Vergeet niet om alle gevraagde bijlagen mee te sturen.

Mocht u geen printer tot uw beschikking hebben, dan kunt u het formulier ook opvragen bij uw Adviescollege. Zij sturen u dit dan per post toe. U kunt het dan met de hand of met de typemachine invullen.

TIP

Beschrijft u het doel en het te verwachten resultaat van uw project zo goed mogelijk! Houdt u daarbij rekening met de criteria van de Samenwerkende Fondsen. Stuurt u meteen de gevraagde bijlagen mee. Dat versnelt de beoordelingstijd en zo hoort u eerder of u op geld van ons kunt rekenen.

Meer informatie over het Adviescollege/de lokale adviseur

Op de eilandpagina’s vind u meer informatie over het Adviescollege of de lokale adviseur. 

Mi Tambe Por!

Ik kan het ook! Dat is wat jongeren uit probleemgezinnen ontdekken als ze een tijdje optrekken met een vrijwillige mentor die ze helpt hun schoolprestaties te verbeteren.