Hoe doet u een aanvraag?

Wilt u geld aanvragen voor een project? Daarvoor kunt u op ieder eiland terecht op één centraal punt: het Adviescollege of de lokale adviseur. Dat bespaart u veel moeite en tijd!

Aanvraagformulier

Om een aanvraag te doen, moet u gebruik maken van ons aanvraagformulier.

Heeft u het aanvraagformulier ingevuld, stuur het dan op aan het Adviescollege op uw eiland. Vergeet niet om alle gevraagde bijlagen mee te sturen.

Mocht u geen printer tot uw beschikking hebben, dan kunt u het formulier ook opvragen bij uw Adviescollege. Zij sturen u dit dan per post toe. U kunt het dan met de hand of met de typemachine invullen.

TIP

Beschrijft u het doel en het te verwachten resultaat van uw project zo goed mogelijk! Houdt u daarbij rekening met de criteria van de Samenwerkende Fondsen. Stuurt u meteen de gevraagde bijlagen mee. Dat versnelt de beoordelingstijd en zo hoort u eerder of u op geld van ons kunt rekenen.

Meer informatie over het Adviescollege/de lokale adviseur

Op de eilandpagina’s vind u meer informatie over het Adviescollege of de lokale adviseur. 

Voorlichting en begeleiding

Over het aantal mensen met HIV of Aids op Saba is maar weinig bekend. De schatting van 0,6% van de bevolking uit 2007 wordt gezien als zware onderschatting.