Eilanden

Voorlichtingscampagne

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de visueel beperkten op Aruba gebruikt maakt van de diensten van FAVI.