Eilanden

Teduki-les voor jonge alleenstaande moeders

In 2008 is Stichting Mami Sa (Mama weet het) opgericht met als doel jonge moeders (18-24 jaar) voor te bereiden op een zelfstandig leven en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. In