Doelstelling

De Samenwerkende Fondsen zijn opgericht om sociale initiatieven op de eilanden te ondersteunen. Met die steun willen we de sociale betrokkenheid in het Caribische deel van het Koninkrijk vergroten. Mensen met elkaar in contact brengen en ze vooruit helpen.

Menswaardig bestaan

In het bijzonder geven we financiële bijdragen aan initiatieven die voortkomen uit de samenleving zélf. Projecten die de armoede bestrijden. En die betere kansen op een menswaardig bestaan bieden voor álle bewoners van de eilanden. Ook voor hen die sociaal en economisch minder kansrijk zijn.

Financiële steun eenvoudiger

De samenwerking tussen de fondsen maakt het geven én het krijgen van financiële steun eenvoudiger. Er is een centraal aanspreekpunt en een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Op die manier krijgen meer goede projecten een kans.

Lees meer over de aanvraagprocedure.

Tienermeiden weerbaarder maken

Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.