De betrokken fondsen

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds, Kansfonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Fonds Sluyterman van Loo en stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor vormen samen de Samenwerkende Fondsen. Hun werkgebied is het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland opereren de fondsen los van elkaar. In het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft het bundelen van de krachten echter veel voordelen. Lokale organisaties hebben bijvoorbeeld één centraal aanspreekpunt voor ondersteuning. En samen kunnen de fondsen ook nóg meer het verschil maken voor projecten op de eilanden.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Met de opbrengst van de jaarlijkse Kinderpostzegelactie steunt deze stichting jaarlijks honderden projecten voor en door kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels Nederland vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen.
Website van Stichting Kinderpostzegels Nederland

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze € 26 miljoen aan organisaties in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Ze steunen ontmoeting tussen mensen. En helpen mensen een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Het Fonds steunt jaarlijks ruim 1.500 uiteenlopende projecten zoals activiteiten van kleinschalige buurtverenigingen, multiculturele manifestaties, of mentorprojecten voor scholieren.
Website van Oranje Fonds

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo - ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierbij hanteert het als kernwaarden:
Waardigheid:
gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven
Zingeving: 
waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
Autonomie: 
regie behouden | keuzes kunnen maken
Website Fonds Sluyterman van Loo

Kansfonds

Kansfonds

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.
Website van Kansfonds

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg in Nederland die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. De klant/patiënt staat daarbij centraal; de praktijk is het uitgangspunt. Vanaf het begin van het bestaan van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is besloten een klein percentage van het budget (sinds 2007, 5 procent, dus € 250.000) te besteden aan projecten in arme landen. Een deel daarvan, namelijk € 100.000, wordt sinds enkele jaren gereserveerd voor projecten in het Nederlands Caribisch Gebied en besteed via De Samenwerkende Fondsen.
Website van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. Wij ondersteunen uit de opbrengst van ons vermogen in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen we daarnaast projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd. Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.
Website van stichting RCOAK

Contact?

Is uw fonds ook actief in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Neemt u dan eens contact op met de Samenwerkende Fondsen voor de mogelijkheden tot samenwerking. Neem voor meer informatie contact op met de algemeen coördinator in Nederland bij het Kansfonds.

Opvangcentrum voor vrouwen

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad is opgericht in 1995 en is het enige vrouwenopvangcentrum op Aruba. In dit centrum worden vrouwen opgevangen die jarenlang systematisch zijn mishandeld.