Curaçao

In vergelijking met de andere eilanden heeft Curaçao een uitgebreide sociale infrastructuur, maar ook hier speelt het tekort aan middelen. Curaçao is het grootste eiland, ook wat betreft de bestedingen van de Samenwerkende Fondsen. De Fondsen investeren vooral in wijkopbouw en projecten voor jongeren en ouderen.

Adviescollege Curaçao

Santa Rosa Center, Unit 1
Santa Rosaweg 62, Willemstad
T (00 5999) 738 0412
F (00 5999) 738 0413
curacao@samenwerkendefondsen.org

Reguliere aanvragen

Heeft u een sociaal project waarvoor u financiële steun zoekt? Dien dan een aanvraag in bij het Adviescollege. U kunt daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Vul dit formulier volledig in en stuur deze aan het Adviescollege. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wilt u hulp of advies bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met uw Adviescollege.  

Criteria en beoordeling

Voor alle eilanden gelden dezelfde beoordelingscriteria. Het Adviescollege beoordeelt uw aanvraag en brengt advies uit aan de Samenwerkende Fondsen in Nederland. Zij nemen een definitief besluit over uw aanvraag.

Onder het hoofdstuk aanvragen leest u meer over de criteria en het beoordelingsproces.  

Fase 2 FAVI centrum

Voor de ruim 1000 blinden en slechtzienden op Aruba speelt FAVI een belangrijke rol. De hulpverlening van deze stichting richt zich op de integratie van visueel beperkten in de maatschappij.