Curaçao

In vergelijking met de andere eilanden heeft Curaçao een uitgebreide sociale infrastructuur, maar ook hier speelt het tekort aan middelen. Curaçao is het grootste eiland, ook wat betreft de bestedingen van de Samenwerkende Fondsen. De Fondsen investeren vooral in wijkopbouw en projecten voor jongeren en ouderen.

Adviescollege Curaçao

Santa Rosa Center, Unit 1
Santa Rosaweg 62, Willemstad
T (00 5999) 738 0412
F (00 5999) 738 0413
curacao@samenwerkendefondsen.org

Reguliere aanvragen

Heeft u een sociaal project waarvoor u financiële steun zoekt? Dien dan een aanvraag in bij het Adviescollege. U kunt daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Vul dit formulier volledig in en stuur deze aan het Adviescollege. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wilt u hulp of advies bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met uw Adviescollege.  

Criteria en beoordeling

Voor alle eilanden gelden dezelfde beoordelingscriteria. Het Adviescollege beoordeelt uw aanvraag en brengt advies uit aan de Samenwerkende Fondsen in Nederland. Zij nemen een definitief besluit over uw aanvraag.

Onder het hoofdstuk aanvragen leest u meer over de criteria en het beoordelingsproces.  

Bevordering van deskundigheid

Kinderen met gedragsstoornissen kunnen op de Nederlandse Antillen niet worden geobserveerd en behandeld bij afwezigheid van een kinderpsychiatrisch instituut.