Contact & links

Sociale integratie van ouderen

De groep zestigplussers op Curaçao groeit gestaag terwijl het voorzieningenniveau voor deze mensen vaak te wensen overlaat. Veel ouderen dreigen hierdoor in een sociaal isolement terecht te komen.