Bonaire

Sinds 10 oktober 2010 is Bonaire, net als Saba en Sint Eustatius een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. De afgelopen jaren investeerden de Samenwerkende Fondsen met name in wijkopbouw en voorzieningen voor jongeren, (ex-gedetineerden), ouderen en mensen met een beperking. 
 
Projectcoördinatie Bonaire
Brigitte Boekhoudt
T (599) 770 5959
M sfcbonaire@gmail.com.
 
Aanvragen
Heeft u een sociaal project waarvoor u financiële steun zoekt? Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het aan de projectcoördinator. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wilt u hulp of advies bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met uw projectcoördinator.  
 
Criteria en beoordeling
Voor alle eilanden gelden dezelfde beoordelingscriteria. De projectcoördinator zorgt ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd en brengt advies uit aan de Samenwerkende Fondsen in Nederland. Zij nemen een definitief besluit over uw aanvraag.
 
Onder het hoofdstuk aanvragen leest u meer over de criteria en het beoordelingsproces. 
 

Vrijwilligerscentrale Bonaire

Goede ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van vrijwilligers en NGO’s.