Bonaire

Sinds 10 oktober 2010 is Bonaire, net als Saba en Sint Eustatius een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. De afgelopen jaren investeerden de Samenwerkende Fondsen met name in wijkopbouw en voorzieningen voor jongeren, (ex-gedetineerden), ouderen en mensen met een beperking. 
 
Projectcoördinatie Bonaire
Contact loopt via het coördinerende fonds (Kansfonds), bereikbaar per e-mail: cariben@kansfonds.nl 
 
Aanvragen
Heeft u een sociaal project waarvoor u financiële steun zoekt? Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het aan de projectcoördinator. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wilt u hulp of advies bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met uw projectcoördinator.  
 
Criteria en beoordeling
Voor alle eilanden gelden dezelfde beoordelingscriteria. De projectcoördinator zorgt ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd en brengt advies uit aan de Samenwerkende Fondsen in Nederland. Zij nemen een definitief besluit over uw aanvraag.
 
Onder het hoofdstuk aanvragen leest u meer over de criteria en het beoordelingsproces. 
 

Mi Tambe Por!

Ik kan het ook! Dat is wat jongeren uit probleemgezinnen ontdekken als ze een tijdje optrekken met een vrijwillige mentor die ze helpt hun schoolprestaties te verbeteren.