Aruba

Op 1 januari 1986 scheidde Aruba zich in goed overleg af van de Nederlandse Antillen en werd het een zelfstandig en autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden (status aparte). De afgelopen jaren is door de Samenwerkende Fondsen op Aruba onder andere geïnvesteerd in wijkopbouw, jongeren en ouderen. Op het eiland fungeert de Stichting CEDE Aruba als Adviescollege voor de Samenwerkende Fondsen.
 
In de komende periode willen we meer aandacht besteden aan de problematiek rond de vergrijzing. Ook willen we sterk inzetten op de capaciteitsversterking van de ngo’s en op het stimuleren van de samenwerking en uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties.
 
Adviescollege Samenwerkende Fondsen
 
CEDE Aruba
Dhr. Daniel Tecklenborg
Beatrixstraat 8
Oranjestad
T (00 297) 582 7666
 
Aanvragen
Heeft u een sociaal project waarvoor u financiële steun zoekt? Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het aan CEDE Aruba. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Wilt u hulp of advies bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met CEDE Aruba, zij helpen u verder.
 
Criteria en beoordeling
Voor alle eilanden gelden dezelfde beoordelingscriteria. CEDE Aruba zorgt ervoor dat uw aanvraag wordt doorgestuurd en brengt advies uit aan de Samenwerkende Fondsen in Nederland. Zij nemen een definitief besluit over uw aanvraag.
 
Onder het hoofdstuk aanvragen leest u meer over de criteria en het beoordelingsproces.
 

 

Voorlichtingscampagne

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de visueel beperkten op Aruba gebruikt maakt van de diensten van FAVI.